เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอนครชัยศรี 
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์_edited.png
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์
วัด :  สำโรง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูโกวิทสุตการ รจอ.นครชัยศรี_edited.p
พระครูโกวิทสุตการ
วัด : โคกเขมา
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูสถิตบุญเขต จต.บางกระเบา_edited.png
พระครูสถิตบุญเขต
วัด :  กลางบางแก้ว
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางกระเบา
พระครูพิจิตรสรคุณ จต.ท่าพระยา_edited.png
พระครูพิจิตรสรคุณ
วัด :  บางแก้ว
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลท่าพระยา
พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗ จต.ศีรษะทอง_e
พระมหาเสวย ติสฺสวํโส
วัด :  น้อยเจริญสุข
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลศีรษะทอง
พระครูสิริชัยสถิต จต.สัมปทวน_edited.png
พระครูสิริชัยสถิต
วัด :  สัมปตาก
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลสัมปทวน
พระครูสิริชัยรังสี จต.ห้วยพลู_edited.png
พระครูสิริชัยรังสี
วัด :  พุทธธรรมรังสี
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลห้วยพลู
พระครูปฐมโชติวัฒน์ จต.วัดละมุด_edited.pn
พระครูปฐมโชติวัฒน์
วัด : 
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
stock-vector-little-meditating-monk-in-t
พระครู
วัด :  
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์