เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอเมืองนครปฐม 
DSCF2384_edited.png
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์
วัด :  พะเนียงแตก
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ รจอ.เมื
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺโต
วัด : พระงาม
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง/รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
S__3661924_edited.png
พระครูพิพิธเจติยาภิบาล
วัด :  พระปฐมเจดีย์
ตำบล :
ตำแหน่ง :  ผู้ช่่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง/เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ จต.พระประโทน_edited
พระครูสุวรรณเมธาภรณ์
วัด :  ไร่เกาะต้นสำโรง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลพระประโทน
พระครูปฐมวราจารย์ จต.ดอนยายหอม_edited.pn
พระครูปฐมวราจารย์
วัด :  ดอนยายหอม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  รองเจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
พระครูสุจิตตานันท์ จต.บางแขม_edited.png
พระครูสุจิตตานันท์
วัด :  วังเย็น
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางแขม
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ จต.ทัพหลวง.jpg
พระครูปลัดสาธุวัฒน์
วัด :  วังตะกู
ตำบล :
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระครูหริภูมิรักษ์ จต.สวนป่าน_edited.png
พระครูหริภูมิรักษ์
วัด :  หนองดินแดง
ตำบล : สวนป่าน
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลสวนป่าน
พระครูปฐมธรรมรักษ์ จต.โพรงมะเดื่อ_edited
พระครูปฐมธรรมรักษ์
วัด :  โพรงมะเดื่อ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
พระครูปฐมสุตากร จต.บ้านยาง_edited.png
พระครูปฐมสุตากร
วัด :  หนองกระโดน
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/ เจ้าคณะตำบลบ้านยาง