เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอสามพราน 
พระพิพัฒน์ศึกษากร_resize_edited.png
พระพิพัฒน์ศึกษากร
วัด :  บางช้างเหนือ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอสามพราน
พระครูจารุวัฒนคุณ จต.ไร่ขิง_edited.png
พระครูจารุวัฒนคุณ
วัด : หอมเกร็ด
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลไร่ขิง
พระครูจินดากิจจานุรักษ์ จต.บางช้าง_edite
พระครูจินดากิจจานุรักษ์
วัด :  จินดาราม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางช้าง
พระครูวรดิตถานุยุต จต.บ้านใหม่_edited.pn
พระครูวรดิตถานุยุต
วัด :  ท่าพูด
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
stock-vector-little-meditating-monk-in-t
พระครู
วัด : 
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลยายชา