ทำเนียบพระวินยาธิการ

คณะกรรมการพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระศรีธีรวงศ์
เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ
ทำเนียบพระวินยาธิการ