ทำบุญวันธรรมสวนะ

จังหวัดนครปฐม

ปฏิทินการทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ

ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญ
เนื่องในวันธรรมสวนะ จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
คุณพรรนิภา  034 244505