ทำบุญวันธรรมสวนะ

จังหวัดนครปฐม

ปฏิทินการทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ

ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญ
เนื่องในวันธรรมสวนะ จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
คุณพรรนิภา  034 244505

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม