lotus-4312142_1920.jpg

พระสังฆาธิการ/พระเลขานุการ (ธ)

ประจำปี 2563
ค้นหาพระสังฆาธิการ/พระเลขานุการ

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม