เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ (ธ)
sarasudhi.jpg
พระราชสารสุธี
วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณีบุรี (ธ)
pawana.jpg
พระครูภาวนาวิมล
วัดสระกะเทียม  อำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
vinaisankworn.jpg
พระวินัยสังวร
วัดท่าตำหนัก  อำเภอนคราชัยศรี
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
vinaikosol.jpg
พระวินัยโกศล
วัดเสนหา  อำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
prapalad.jpg
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ
วัดสิริวัฒนาราม อำเภอพุทธมณฑล
เจ้าคณะอำเภอบางเลน