เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
Buddhism_dham_jak.png
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
-ว่าง-
DSCF2384_edited.png
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์
วัดพะเนียงแตก
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์_edited.png
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์
วัดสำโรง
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูปุญญาภิสันท์ จต.บางไทรป่า.jpg
พระครูปุญญาภิสัณฑ์
วัดบางไผ่นารถ
เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูอมรบุญญารักษ์_edited.png
พระครูอมรบุญญารักษ์
วัดบ่อน้ำจืด
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระพิพัฒน์ศึกษากร_resize_edited.png
พระพิพัฒน์ศึกษากร
วัดบางข้างเหนือ
เจ้าคณะอำเภอสามพราน
พระศรีธีรวงศ์_edited.png
พระศรีธีรวงศ์
วัดพระประโทณเจดีย์ ราชวรวิหาร
เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
พระครูบวรธรรมานุสิฐ_edited.png
พระครูบวรธรรมานุสิฐ
วัดมะเกลือ
เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล