เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พระเทพศาสนาภิบาล
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์
วัดพะเนียงแตก
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์
วัดสำโรง
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูปุญญาภิสัณฑ์
วัดบางไผ่นารถ
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูอมรบุญญารักษ์
วัดบ่อน้ำจืด
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระพิพัฒน์ศึกษากร
วัดบางข้างเหนือ
เจ้าคณะอำเภอสามพราน
พระศรีธีรวงศ์
วัดพระประโทณเจดีย์ ราชวรวิหาร
เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
พระครูบวรธรรมานุสิฐ
วัดมะเกลือ
เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม