พศจ.นครปฐม เปิดช่องทางส่งข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบวช ออนไลน์

ตามที่มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดแนวทางให้ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ต้องตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนบรรพชาอุปสมบท นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้เปิดช่องทางการส่งเอกสารของผู้ขอบรรพชาอุปสมบททางไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์ ตลอดถึงผู้ขอบรรพชาอุปสมบทมากยิ่งขึ้น จึงได้เปิดให้ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว

คลิก....

70 views