๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๑ รูป ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
9 views