๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๑ รูป ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
8 views

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม