คณะสงฆ์อำเภอสามพรานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

คณะสงฆ์อำเภอสามพราน มอบเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 17.00 น. ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นบ้านของนางจรูญ อุ้ยทับโค ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ได้รับความเดือดร้อน มีผู้อาศัยจำนวน 4 คน เป็น ชาย 1 คน หญิง 2 คน และเด็กชาย 1 คน ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต28 views