ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯและรองประธานกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์ มอบเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นบ้านของนางจรูญ อุ้ยทับโค ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ได้รับความเดือดร้อน มีผู้อาศัยจำนวน 4 คน เป็น ชาย 1 คน หญิง 2 คน และเด็กชาย 1 คน ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต63 views