พศจ.นครปฐม เข้าสู่โหมดพัฒนาสารสนเทศ ระยะที่ 2

ในรอบปีที่ผ่านมา (2562) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้บริการแก่พระภิกษุสามเณร ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออนไลน์ทาง www.NakhonPathom.org ซึ่งจากการตรวจสอบในระบบ พบว่า มีการเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง


ในระยะที่สอง จะเริ่มต้นด้วยการนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัดทั้งหมด รวมถึงการแนะนำวัดต่างๆ


22 views