พ่อเมืองนครปฐมพาทำบุญวันพระ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เดินทางมาเป็นประธาน “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนให้ข้าราชการประจำจังหวัดนครปฐมและพุทธศาสนิกชนเข้าวัร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 และฟังพระธรรมเทศนา โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ผอ.โรงพยาบาลพุทธมณฑล สาธารณสุขอำเภอ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง ปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง และบุคลากรเทศบาลคลองโยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ณ วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
23 views