วัดช่วยวัด

วันนี้ (9 เมษายน) เวลา 09.30 น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ในนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปถวายเจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณร ในช่วงวิกฤติ โควิด-19 พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดทั้งในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส


86 views

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม