MOBILE SITE ศูนย์ข้อมูลทางด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมให้บริการแล้ว

Updated: Jan 22, 2019


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้พัฒนา MOBILE SITE ศูนย์กลางข้อมูลทางด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ซึ่งรวบรวมข้อมูลทางด้านพระพุทธศาสนาทุกประเภท เผยแพร่ผ่าน mobile site เพื่อให้ผู้รับบริการ เข้าถึงข้อมูลทางด้านพระพุทธศาสนาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนวัดมีพระสงฆ์ ทะเบียนวัดร้าง ทะเบียนพระสังฆาธิการ สำนักปฏิบัติธรรม ทำเนียบพระสมณศักดิ์ เป็นต้น โดยการพัฒนาในระยะที่หนึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมให้บริการเรียบร้อยแล้ว ส่วนในระยะที่สองจะเพิ่มรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

www.nakhonpathom.org


91 views