เจ้าคณะตำบลห้วยพลู นครชัยศรี ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูสิริชัยรังสี เจ้าคณะตำบลห้วยพลู เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมรังษี อำเภอนครชัยศรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดลานตากฟ้า และชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๒ ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
57 views