คืนนี้ พวกเราอย่าลืมนัดสำคัญ

คืนนี้ พวกเราชาวนครปฐมและเพื่อนบ้าน มีนัดสวดมนต์ข้ามปีที่องค์พระปฐมเจดีย์ กันนะครับ เริ่มเวลา ๒๑.๐๐ น.


31 views