พ่อเมืองนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจด่าน


30 มันาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจด่านแรกที่ต.โพรงมะเดื่อ เขตอำเภอเมืองนครปฐม ผู้ขับขี่สัญจรส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยครบถ้วน และให้ความร่วมมือปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ การเข้าด่าน แยกเป็น สามแถวเพื่อให้ส่ามารถระบายรถได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการจราจรจะ

ชอลอตัวและสะสมเป็นแถวยาว เนื่องจากยังมีจำนวนรถสัญจรอยู่มากพอสมควร หากท่านไม่มีความจำเป็นในการเดินทาง ยังคงแนะนำ 'อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ"

ข่าวและภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

94 views