ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนบรรพชาอุปสมบท

ผู้ที่จะขอบรรพชาอุปสมบทจะต้องยอมรับและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การดำเนินการไม่ได้มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งแก่เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ ตลอดถึงผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท จึงขอให้กุลบุตรอื่นๆ ศึกษาตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า และควรดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน


อ่านต่อ...

42 views