โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมร่วมจังหวัดนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สนใจร่วมโครงการ ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 034 244505 รายละเอียด

14 views

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม