โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมร่วมจังหวัดนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สนใจร่วมโครงการ ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 034 244505 รายละเอียด

14 views