คณะสงฆ์ภาค 14 จัดอบรมบาลีก่อนสอบ

วันนี้ เวลา 13.00 น. ณ อาคารราชวิริยาลังการ คณะสงฆ์ภาค 14 นำโดยพระธรรมโพธิมงคล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 14 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค 14 ปีที่ 45 ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
165 views