วัดในจังหวัดนครปฐมหลายวัด พร้อมใจกันงดจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ช่วงฤดูร้อน

วัดที่งดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

  1. วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  2. วัดใหม่สุปดิษฐาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  3. วัดไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  4. วัดพิศาลโพธิญาณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  5. วัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  6. วัดกกตาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  7. วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  8. คณะสงฆ์ตำบลห้วยด้วน อ.ดอนตูม ของดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

  9. วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  10. วัดดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัดที่งดจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่และปริวาสกรรม

วัดหนองกระพี้ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม งดจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ วันที่ 28-29 มี.ค. และงานปริวาสกรรม วันที่ 1-10 เม.ย.63368 views