ข้อมูลล่าสุด ! วัดที่งดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและกิจกรรมอื่นๆ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ขออับเดทข้อมูลวัดที่งดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 (10 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.)

1. วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี

2. วัดใหม่สุปดิษฐาราม อำเภอนครชัยศรี

3. วัดไทร อำเภอนครชัยศรี

4. วัดพิศาลโพธิญาณ อำเภอนครชัยศรี

5. วัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี

6. วัดกกตาล อำเภอนครชัยศรี

7. วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี

8. คณะสงฆ์ตำบลห้วยด้วน อ.ดอนตูม ของดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม

9. วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน

10. วัดดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน

11 วัดหนองกระพี้ อำเภอดอนตูม งดจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ วันที่ 28-29 มี.ค. และงานปริวาสกรรม วันที่ 1-10 เม.ย.63

12. วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

13. วัดหนองกระโดน อำเภอเมืองนครปฐม

14. วัดบางเลน อำเภอบางเลน

15. วัดดอนสามสิบ อำเภอบางเลน

16. วัดบางหลวง อำเภอบางเลน

17. วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อำเภอสามพราน

18. วัดนครชื่นชุ่ม อำเภอสามพราน

19. วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน

20. วัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม

21. วัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมืองนครปฐม

22. วัดทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม

23. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (มหายาน) อำเภอสามพราน

24. วัดโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม


94 views