วัดจังหวัดนครปฐม ประกาศงดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งงดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพิ่มอีก ๔ วัด ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม วัดบางเลน อำเภอบางเลน วัดดอนสามสิบ อำเภอบางเลน และวัดบางหลวง อำเภอบางเลน ทั้งนี้ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม