คณะสงฆ์อำเภอบางเลน มีมติงดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากคณะสงฆ์อำเภอบางเลนว่า ที่ประชุมคณะสงฆ์อำเภอบางเลน มีมติงดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกวัดเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
46 views