วัดกลางบางพระช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวามคม พ.ศ.2562 วัดกลางบางพระ โดยการนำของ พระครูศรีสุตากร คณะสงฆ์วัดกลางบางพระ รวมถึงผู้นำชุมชนในตำบล จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง และทางภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดกลางบางพระ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม ในช่วงเช้า พร้อมนำสิ่งของอุปโภค บริโภค อาทิเช่น ไข่ไก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้งฯ ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ครับ จึงขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้

27 views

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม