ฝ่ายเผยแผ่จัดปฏิบัติธรรม

ฝ่ายเผยแผ่จัดปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง52 views