ฝ่ายเผยแผ่จัดปฏิบัติธรรม

ฝ่ายเผยแผ่จัดปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม