คณะสงฆ์นครปฐม เพิ่มสมรรถนะพระวินยาธิการ

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดย พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัด ได้จัดประชุมพระวินยาธิการ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
20 views