คณะครูและนิสิตโรงเรียนสหศึกษาบาลีปฏิบัติธรรม

โรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับคณะครูและนิสิต ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน


54 views