คณะครูและนิสิตโรงเรียนสหศึกษาบาลีปฏิบัติธรรม

โรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับคณะครูและนิสิต ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน


43 views

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม