คณะสงฆ์ภาค ๑๔ กำหนดประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๔ ปีที่ ๔๖

คณะสงฆ์ภาค ๑๔ กำหนดประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๔ ปีที่ ๔๖ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

126 views