คณะสงฆ์นครปฐม ติวเข้มก่อนสอบนักธรรม

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จัดอบรมเข้มเพิ่มความรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก จำนวน ๕๒๐ รูป ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดียิ่ง37 views