วัดบางช้างเหนือ : แปลงงานวัดเป็นงานวิชาการ

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 101 ปี หลวงพ่อสงัด วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการ งานนมัสการปิดทองพระประจำปีวัดบางช้างเหนือ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันบรรยายธรรม การประกวดวาดภาพ การแข่งขันเขียนสะกดคำ การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ "Spelling bee" การแข่งขันเปิดพจนานุกรม การแข่งขันคณิตคิดเร็ว และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยการแข่งขันดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 400 คน


124 views