ซ้อมขานนาค

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ฝึกซ้อมขานนาคให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม