เยี่ยมวัดบ่อน้ำจืด

วัดบ่อน้ำจืด ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสน โดยมีพระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนเป็นเจ้าอาวาส


22 views