เยี่ยมวัดบ่อน้ำจืด

วัดบ่อน้ำจืด ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสน โดยมีพระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนเป็นเจ้าอาวาส


19 views

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม