การเผยแผ่

พระศรีวิสุทธิวงศ์.jpg

พระศรีวิสุทธิวงศ์

เจ้าคณะอำเภอบางเลน

ประธานฝ่ายเผยแผ่

ฝ่ายเผยแผ่จัดปฏิบัติธรรม

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง

65278829_390465038261274_670250160593095
65288473_390464978261280_330139226064551
65608796_390464934927951_829707562837763
65053395_389516588356119_445879148340681
65169123_389516468356131_800133775676669
65575486_390464801594631_467340782520709
65780377_390464898261288_297142423841983
65224872_389516641689447_667592141913561
65640192_389516415022803_508643372459412
1/1