ทำเนียบพระวินยาธิการ

พระเทพมหาเจติยาจารย์ (2)_edited.png
พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานพระวินยาธิการ