ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
img637.jpg
ชื่อ  พระบุญทิ้ง
ฉายา  สุภาจาโร
นามสกุล  วังทอง
อายุ  66
พรรษา  30
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  โพรงมะเดื่อ
ตำบล  โพรงมะเดื่อ
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  081-269-9876