ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระครูธรรมธรชออม.jpg
ชื่อ  พระธรรมธรชออม
ฉายา  ขนฺติโก
นามสกุล  ปราบเปรมปรี
อายุ  63
พรรษา  43
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  บางพระ
ตำบล  บางแก้วฟ้า
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  092-824-5259