ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
พระครูสังฆรักษ์เอนก.jpg
ชื่อ  พระครูสังฆรักษ์เอนก
ฉายา  สุชาโต
นามสกุล  สงกา
อายุ  53
พรรษา  30
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  นครชื่นชุ่ม
ตำบล  กระทุ่มล้ม
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  089-550-6940