ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
พระครูเกษมสาธุวัฒน์.jpg
ชื่อ  พระครูเกษมสาธุวัฒน์
ฉายา  
นามสกุล  สุวรรนาคม
อายุ  59
พรรษา  38
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ปรีดาราม
ตำบล  คลองจินดา
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  081-856-5578