ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน.jpg
ชื่อ  พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน
ฉายา 
นามสกุล  สุรินทร์
อายุ  55
พรรษา  35
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  คลองเสมียนตรา
ตำบล  บางภาษี
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  081-937-6461