ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน
ฉายา 
นามสกุล  สุรินทร์
อายุ  55
พรรษา  35
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  คลองเสมียนตรา
ตำบล  บางภาษี
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  081-937-6461

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม