ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
พม.ถนอม.jpg
ชื่อ  พระมหาถนอม
ฉายา  ฐานวโร
นามสกุล พิมพ์สุวรรณ์
อายุ  49
พรรษา 27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.6
วัด  ไร่เกาะต้นสำโรง
ตำบล พระประโทน
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์ 062-684-0883