ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระสมบัติ.jpg
ชื่อ  พระสมบัติ
ฉายา  โสภโณ
นามสกุล  สวนยิ้ม
อายุ  41
พรรษา  7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ดอนยอ
ตำบล  ดอนตูม
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  091-265-7116