ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระสมบัติ
ฉายา  โสภโณ
นามสกุล  สวนยิ้ม
อายุ  41
พรรษา  7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ดอนยอ
ตำบล  ดอนตูม
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  091-265-7116

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม