ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระประเด็น
ฉายา  สุชาโต
นามสกุล  สุภาพ
อายุ  56
พรรษา  22
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ลาดสะแก
ตำบล  ดอนตูม
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  090-790-9183

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม