ชื่อ  พระครูปฐมกิตติวัฒน์
ฉายา  
นามสกุล  อินทร์กรุงเก่า
อายุ  62
พรรษา  30
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  นิลเพชร
ตำบล  นิลเพชร
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  084-951-2951
อำเภอบางเลน
ทำเนียบพระวินยาธิการ

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม