ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
พระครูวิมลจินดากร.jpg
ชื่อ  พระครูวิมลจินดากร
ฉายา 
นามสกุล  ยิ้มแย้ม
อายุ  52
พรรษา  25
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หนองปลาไหล
ตำบล  ทุ่งกระพังโหม
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์