ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
stock-vector-little-meditating-monk-in-t
ชื่อ  พระปลัดเสงี่ยม
ฉายา  ญาณสีโล
นามสกุล  เพชรบุญ
อายุ  44
พรรษา  23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัด  ดอนมะกอก
ตำบล  ดอนข่อย
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์