ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  ฉัตรชัย
ฉายา  ฐานสมฺปุณฺโณ
นามสกุล  รุ่งมณี
อายุ  43
พรรษา 24
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ธรรมศาลา
ตำบล  ธรรมศาลา
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  085-193-7265

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม