ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระปลัดวรรณชัย
ฉายา  สิริวิชโย
นามสกุล  แก้วอินทร์
อายุ  36
พรรษา  9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  หนองขามพัฒนา
ตำบล    ทุ่งขวาง
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม